Klanttevredenheidsonderzoek

Onderzoek

Dertig jaar ervaring zijn besloten in deze innovatieve methode, waarvoor we onder meer de DoDo Award ontvingen (Digitale Ontwikkeling Drentse Ondernemers). Deze prijs werd op 1 december 2008 uitgereikt in het HIT (Hanze Institute of Technology) te Assen. Behalve de DoDo Award zijn er in 2008 aan de Praktijk voor Holistische Coaching en Therapie nog twee innovatievouchers toegekend door SenterNovem , ter waarde van 10.000 euro in totaal. Deze vouchers waren bestemd voor de innovatie van mijn praktijk door middel van wetenschappelijk onderzoek bij een gespecialiseerde kennisinstelling.

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek (KTO):

Om praktische redenen werd het klanttevredenheidsonderzoek toegespitst op de helende reis. De vragen zijn geheel discreet en anoniem door de respondenten beantwoord. Zij hoefden hun naam of adres dus niet te vermelden op (de envelop van) het terug te zenden formulier. Een en ander om de objectiviteit van het onderzoek te vergroten.

Met het KTO werden vier hoofddoelen beoogd:

1. het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en begeleiding
2. het vaststellen van door cliënten gewenste verbeteringen en veranderingen
3. het krijgen van inzicht in het eigen functioneren van de therapeut
4. het vergroten van de algehele tevredenheid van de cliënten

Het klanttevredenheidsonderzoek omvatte in totaal 7 vragen. Deze konden door de respondenten worden beantwoorden met: zeer ontevreden, ontevreden, tevreden, zeer tevreden of weet ik niet. Het antwoord kon men onderstrepen of omcirkelen. Op elke vraag kon maar één antwoord worden gegeven.

Uit dit onderzoek (afgerond in april 2009) blijkt onder meer het volgende:

94% van de respondenten is tevreden over het resultaat van de behandeling. Hiervan is 62% tevreden over het resultaat van de behandeling en 38% zeer tevreden.
3% van de respondenten is ontevreden over het resultaat van behandeling.
3% van de respondenten weet het niet.
KORTOM: ik voel me dankbaar met dit bijzonder hoopvolle resultaat, dat mij er weer eens aan herinnert, hoe bevoorrecht ik ben met het prachtige werk dat ik mag doen!